Arrived in Jambi!

Arrived in Jambi

Last Wednesday we left for a long journey, deep into Sumatra’s mainland: Jambi! It took quite some hours, but when we arrived we were amazed. What a city, and what a surrounding! Staying here for such a long time will be an amazing adventure, but also a challenging one. These are our journey and our first impressions.

Afgelopen woensdag zijn we op groot avontuur gegaan, een reis die ons diep in het centrum van Sumatra bracht: Jambi! Het duurde even en toen we eindelijk aankwamen, vielen onze monden open van verbazing . Wat een stad, en wat een omgeving! Hier zo’n lange tijd verblijven zal niet alleen een fantastisch avontuur worden, maar ook een hele uitdaging. Hier onze reis en de eerste indrukken. 

Off course we couldn’t wait to explore our field sites, and directly on Sunday we discovered a rubber plantation. We selected trees and measured tree stem emissions. More about that later :-)

Natuurlijk konden we niet wachten om onze veldlocaties te bekijken, en meteen op zondag hebben we een rubber plantage bekeken. We hebben bomen geselecteerd en de boomstam broeikasgas uitstoot gemeten. Daarover later meer! 

Social media:

Be first to comment